Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân

CÔNG CỤ THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TỪ DFVN

Bạn hãy bắt đầu thực hiện kế hoạch tài chính bằng những việc rất nhỏ như bớt một vài ly trà sữa trong tuần, từ chối vài cuộc hẹn cà phê,... và lựa chọn kênh đầu tư phù hợp để thực hiện các mục tiêu tài chính của mình

Chương trình Đầu tư định kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN là công cụ hữu hiệu để giúp bạn duy trì kỷ luật trong đầu tư để đạt các mục tiêu tài chính trong tương lai và đây cũng là hình thức hiệu quả để đầu tư và tiết kiệm với nhiều ưu điểm vượt trội. Tìm hiểu thêm về Chương trình Đầu tư định kỳ Tại đây.