Nhảy đến nội dung
DFVN Fixed Income Fund

Thông tin tổng quát

Loại quỹ  Quỹ mở
Giấy phép IPO 238/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 20/10/2020
Thời hạn hoạt động N/a
Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư  Tài sản có thu nhập cố định: 80% - 100%
Cổ phiếu và tài sản khác: 0% - 20% 
Phí quản lý quỹ 0,9% NAV/năm
Hình thức tham gia đầu tư vào Quỹ Chương trình đầu tư thông thường
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)
Tần suất và ngày giao dịch  Thứ Ba hàng tuần (ngày T) (Hiện tại Quỹ đang trong giai đoạn IPO)
Thời điểm đóng sổ lệnh 11:30 ngày T-1
Lệnh mua tối thiểu  200.000 (Hai trăm nghìn) đồng 
Lệnh bán tối thiểu (CCQ) 10 Chứng chỉ Quỹ (CCQ)/Lệnh
Phí mua (Giá dịch vụ mua, thay đổi theo giá trị mua) Dưới 100 triệu VNĐ                                 
Từ 100 triệu VNĐ 
0,5%
0%
Phí bán (Giá dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ) Dưới 03 tháng                                              
Từ 03 tháng                             
0,5%
0%
Giá dịch vụ Chuyển đổi Quỹ (tính trên giá trị chuyển đổi)   0,3%
Mục tiêu đầu tư Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.
Chiến lược đầu tư  Quỹ định hướng xây dựng một danh mục bao gồm tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% Giá trị Tài sản Ròng trở lên.
Khẩu vị rủi ro Trung bình/thấp
Đối tượng khách hàng Có định hướng đầu tư dài hạn và/hoặc đầu tư định kỳ phân bổ một phần thu nhập để tìm kiếm lợi nhuận trong trung và dài hạn có tăng trưởng bền vững.
Xác nhận giao dịch 03 (Ba) ngày kể từ ngày giao dịch (T+3)
Thời hạn thanh toán 04 (Bốn) ngày kể từ ngày giao dịch (T+4)
Chính sách cổ tức  Hàng năm (nếu có) theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư 
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Đại lý phân phối DFVN, VDSC, BSC
Công ty kiểm toán  N/a
Ban đại diện Quỹ - Ông Đỗ Hùng Việt 
- Ông Huỳnh Văn Dũng 
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương 
Ban điều hành Quỹ - Bà Trần Thị  Thu Hà
- Bà Khuất Thị  Thu Hiền