Nhảy đến nội dung
Tools of Calculator Family Budget Banner EN

Kiểm soát ngân sách thu chi

Công cụ này giúp bạn kiểm soát chi tiêu cá nhân và gia đình tối ưu

THU NHẬP

CHI PHÍ


Ghi chú: Bộ công cụ tính toán chỉ đưa ra kết quả dựa trên lãi suất ước tính. Trong thực tế, con số có thể không chính xác như kết quả. Bạn cần tham khảo với chuyên gia tài chính để có thông tin chính xác hơn (lãi suất, lợi nhuận kỳ vọng ...) về các sản phẩm tiết kiệm hoặc đầu tư của bạn trước khi đưa ra quyết định