Nhảy đến nội dung

Quyền miễn trừ

Trang thông tin điện tử này được xây dựng trên cơ sở nhằm mục đích đăng tải nội dung thông tin. Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) không có bất kỳ đảm bảo nào, dù minh thị hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn những đảm bảo liên quan đến thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với trang thông tin điện tử của DFVN hay bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp được với một mục đích cụ thể, hay không có bất kỳ sự vi phạm nào.

DFVN, đối tác hay nhà cung cấp của DFVN không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng trang thông tin của DFVN hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được trang thông tin điện tử của DFVN, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng trang thông tin điện tử của DFVN, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi DFVN và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này. Điều khoản khước từ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

DFVN bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ nội dung của trang thông tin điện tử này, tạm thời hay vĩnh viễn, có hoặc không cần thông báo trước cho người truy cập, và không bắt buộc phải hỗ trợ hay cập nhật trang thông tin điện tử. Người sử dụng trang thông tin điện tử xác nhận và đồng ý rằng DFVN không phải chịu trách nhiệm với người dùng hay bên thứ ba trong trường hợp DFVN quyết định sửa đổi, ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ hay không cập nhật nội dung của trang thông tin điện tử này.