Nhảy đến nội dung
DFVN Fixed Income Fund

DFVN-FIX performance

Rate of return (%)

As 2020 NAV/UNIT (VND) 1 month 6 months
DFVN-FIX n/a n/a n/a
VN-Index n/a n/a n/a
VN100 n/a n/a n/a
Performance vs. VN-Index n/a n/a n/a
Performance vs. VN100 n/a n/a n/a

(*) VN-Index and VN100 index indicators

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Net Asset Value (NAV)/Unit

Investment portfolio

Asset Allocation

Top holdings