Nhảy đến nội dung

Điều khoản sử dụng

Trang thông tin điện tử này được thiết kế nhằm cung cấp cho người sử dụng những thông tin tổng quát về lĩnh vực hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("DFVN"). Thông tin trên trang thông tin điện tử này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng này và có hiệu lực tương tự như Bản thỏa thuận đã được ký kết. Không có tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng trên trang thông tin điện tử này có thể được tiết lộ hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên nào khác cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DFVN. Các sản phẩm và dịch vụ nêu tại trang thông tin điện tử này do DFVN cung cấp, có Trụ sở tại Tầng 11, Tòa nhà DAI-ICHI LIFE, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Không có thông tin nào được đăng tải tại trang thông tin điện tử này cấu thành sự tư vấn về đầu tư chứng khoán. Trang thông tin điện tử không đưa ra bất kỳ lời khuyến nghị nào liên quan đến giá chứng khoán, lĩnh vực khuyến nghị đầu tư, mua hoặc bán chứng khoán hay sản phẩm đầu tư khác. Các quyết định được đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp tại trang thông tin điện tử này thuộc trách nhiệm hoàn toàn của người sử dụng. Thông tin tại trang thông tin điện tử này không nhằm mục đích chào mời hay lôi kéo việc mua bất kỳ loại chứng khoán, tham gia đầu tư hay sử dụng dịch vụ nào.