Nhảy đến nội dung

Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

15-04-2024

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Đại lý Phân phối và các đơn vị cung cấp dịch vụ của các Quỹ mở do DFVN quản lý - bao gồm Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) về lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 như sau.