Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về Quỹ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ?

Cách thức để đầu tư vào quỹ mở đơn giản, thuận tiện và dễ kiểm soát. Các bước cụ thể để đầu tư vào quỹ mở theo sơ đồ sau:

 

how to invest

Để khuyến khích NĐT tham gia và trải nghiệm cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua Quỹ DFVN-CAF, DFVN đang đưa ra Chương trình đầu tư định kỳ với nhiều ưu điểm hấp dẫn cho NĐT. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký Chương trình đầu tư định kỳ với DFVN thì Lệnh Giao dịch Tự động sẽ có hiệu lực, NĐT chỉ cần chuyển tiền định kỳ mà không phải bổ sung Phiếu lệnh Mua như hình thức đầu tư thông thường. NĐT có thể theo dõi tiến trình đầu tư của mình thông qua xác nhận chuyển tiền vào Quỹ, thông báo kết quả giao dịch và sao kê tài khoản hàng tháng mà DFVN gửi cho NĐT.

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn Chương trình đầu tư định kỳ Tại đây.